صندلی بنز C200 کوپه 2017( W205)

(0)

صندلی خودرو عنصر بسیار مهمی در طراحی خودرو بوده که تاثیر بسیار زیادی در راحتی راننده و سرنشینان دارد. در صورتی که صندلی های خودرو ایمنی و استاندارد لازم را نداشته باشند ممکن است نه تنها راحت نبوده بلکه در طولانی مدت مشکلات فراوانی را برای استفاده کنندگان به وجود اورد. همچنین چرم به کار …
ادامه خواندنصندلی بنز C200 کوپه 2017( W205)

صندلی بنز gl قابل نصب روی سواری و شاسی

(0)

صندلی خودرو عنصر بسیار مهمی در طراحی خودرو بوده که تاثیر بسیار زیادی در راحتی راننده و سرنشینان دارد. در صورتی که صندلی های خودرو ایمنی و استاندارد لازم را نداشته باشند ممکن است نه تنها راحت نبوده بلکه در طولانی مدت مشکلات فراوانی را برای استفاده کنندگان به وجود آورد. همچنین چرم به کار …
ادامه خواندنصندلی بنز gl قابل نصب روی سواری و شاسی

صندلی بنز W156) 2017 GLA ) قابل نصب رو خودروهای سواری و شاسی

(0)

صندلی بنز GLA : صندلی خودرو عنصر بسیار مهمی در طراحی خودرو بوده که تاثیر بسیار زیادی در راحتی راننده و سرنشینان دارد. در صورتی که صندلی های خودرو ایمنی و استاندارد لازم را نداشته باشند ممکن است نه تنها راحت نبوده بلکه در طولانی مدت مشکلات فراوانی را برای استفاده کنندگان به وجود اورد. …
ادامه خواندنصندلی بنز W156) 2017 GLA ) قابل نصب رو خودروهای سواری و شاسی

صندلی بنز W209) CLK ) قابل نصب رو خودروهای شاسی و سواری

(0)

صندلی بنز CLK : صندلی خودرو عنصر بسیار مهمی در طراحی خودرو بوده که تاثیر بسیار زیادی در راحتی راننده و سرنشینان دارد. در صورتی که صندلی های خودرو ایمنی و استاندارد لازم را نداشته باشند ممکن است نه تنها راحت نبوده بلکه در طولانی مدت مشکلات فراوانی را برای استفاده کنندگان به وجود اورد. …
ادامه خواندنصندلی بنز W209) CLK ) قابل نصب رو خودروهای شاسی و سواری

صندلی تمام فول بنز s500

(0)

صندلی خودرو عنصر بسیار مهمی در طراحی خودرو بوده که تاثیر بسیار زیادی در راحتی راننده و سرنشینان دارد. در صورتی که صندلی های خودرو ایمنی و استاندارد لازم را نداشته باشند ممکن است نه تنها زاحت نبوده بلکه در طولانی مدت مشکلات فراوانی را برای استفاده کنندگان به وجود اورد. همچنین چرم به کار …
ادامه خواندنصندلی تمام فول بنز s500

صندلی لکسوس ES قابل نصب روی خودروهای سواری و شاسی

(0)

صندلی لکسوس ES صندلی ماشین عنصری است که رابطه ی مستقیمی با راحتی استفاده و جلوگیری از کمردرد دارد. بنابراین در هنگام استفاده از ماشین صندلی ماشین باید استاندارد بوده و مناسب با ارگونومی خاص ستون فقرات طراحی شده باشد. به این صورت است که رانندگی های طولانی مدت نه تنها خسته کننده نیست. بلکه …
ادامه خواندنصندلی لکسوس ES قابل نصب روی خودروهای سواری و شاسی

صندلی لکسوسLS قابل نصب روی خودروهای شاسی

(0)

صندلی یکی از اصلی ترین قسمت های خودرو است و باید مطابق با ارگونمی استاندارد بدن انسان طراحی شده باشد. در این صورت است که فرد راننده دچار کمردرد و مشکلات ستون فقرات پس از چندین ساعت رانندگی مداوم نمی شود. صندلی لکسوس LS تمامی این ویژگی ها را دارا می باشد. دارای ویژگی های …
ادامه خواندنصندلی لکسوسLS قابل نصب روی خودروهای شاسی

صندلی لکسوس GS قابل نصب روی خودروهای سواری و شاسی

نمره 4.00 از 5
(1)

صندلی لکسوس GS صندلی ماشین عنصری است که رابطه ی مستقیمی با راحتی استفاده و جلوگیری از کمردرد دارد. بنابراین در هنگام استفاده از ماشین صندلی ماشین باید استاندارد بوده و مناسب با ارگونومی خاص ستون فقرات طراحی شده باشد. به این صورت است که رانندگی های طولانی مدت نه تنها خسته کننده نیست. بلکه …
ادامه خواندنصندلی لکسوس GS قابل نصب روی خودروهای سواری و شاسی

صندلی لکسوس is

(0)

صندلی خودرو عنصر بسیار مهمی در طراحی خودرو بوده که تاثیر بسیار زیادی در راحتی راننده و سرنشینان دارد. در صورتی که صندلی های خودرو ایمنی و استاندارد لازم را نداشته باشند ممکن است نه تنها زاحت نبوده بلکه در طولانی مدت مشکلات فراوانی را برای استفاده کنندگان به وجود اورد. همچنین چرم به کار …
ادامه خواندنصندلی لکسوس is

نمایش یک نتیجه