فولی تقویت کننده کولر 206 تیپ 5 و تیپ 2

(0)

فولی تقویت کننده کولر 206 تیپ 5 و تیپ 2   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر 206 تیپ 5 و تیپ 2

240,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده کولر پراید (تقویت کننده کولر پراید معمولی)

(0)

تقویت کننده کولر پراید معمولی   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور با کاهش ۲۷۶ …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر پراید (تقویت کننده کولر پراید معمولی)

199,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده کولر پراید (تقویت کننده کولر پراید هیدرولیک )

(0)

تقویت کننده کولر پراید هیدرولیک   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور با کاهش ۲۷۶ …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر پراید (تقویت کننده کولر پراید هیدرولیک )

209,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده کولر پژو 2000

(0)

فولی تقویت کننده کولر پژو 2000   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور با کاهش …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر پژو 2000

234,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده کولر پژو 405 پارس سمند

(0)

فولی تقویت کننده کولر پژو 405 پارس سمند   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر پژو 405 پارس سمند

234,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده کولر پژو 405 و پارس تیو فایو TU5

(0)

فولی تقویت کننده کولر پژو 405 و پارس تیو فایو TU5   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر پژو 405 و پارس تیو فایو TU5

264,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده کولر ریو

(0)

فولی تقویت کننده کولر ریو   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور با کاهش ۲۷۶ …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر ریو

234,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده کولر زانتیا

(0)

فولی تقویت کننده کولر زانتیا   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور با کاهش ۲۷۶ …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده کولر زانتیا

244,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده موتور و کولر ( تقویت کننده موتور و کولر آردی و روا )

(0)

تقویت کننده موتور و کولر آردی و روا   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده موتور و کولر ( تقویت کننده موتور و کولر آردی و روا )

235,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

فولی تقویت کننده موتور و کولر خودرو ( تقویت کننده موتور و کولر ال90 )

(0)

فولی تقویت کننده موتور و کولر ال90   فولی تقویت کننده کولر و موتور خودرو چطور کار میکند؟؟ هر خودرو در حالت سلو با دور موتور استاندارد ۸۳۲ دور به صورت نرمال در حال کار کردن به صورت منظم میباشد لحظه ای که از خودرو کولر گیری میشود بخاطر فشار وارده کمپرسور به موتور با …
ادامه خواندنفولی تقویت کننده موتور و کولر خودرو ( تقویت کننده موتور و کولر ال90 )

264,000 تومان
دسترسی: در انبار موجود نمی باشد

نمایش یک نتیجه